Welkom!

Het is zover! Vanaf nu kun je ook online terecht bij Depot 258, hoe leuk is dat. Je kunt nu in je eigen tijd lekker rondneuzen op de site en je geliefde producten bestellen. Je kan er vervolgens voor kiezen om het product op te halen in de winkel, of het te laten opsturen. Wil je dat wij er een te gek cadeau van maken? Vermeld dit dan even in het opmerkingenveld " Speciale instructies voor verkoper" in je winkelwagen. Benoem de gelegenheid en wij pakken het mooi voor je in zoals je van ons gewend bent.

Is een product op de site uitverkocht, neem dan voor de zekerheid even contact met ons op. Misschien valt er nog wat te regelen. In onze winkel hebben we nog veel meer leuke merken. We zullen proberen deze uiteindelijk ook zoveel mogelijk op de site te zetten. Je kunt ons daarover ook altijd even bellen. Veel shopplezier!!!


Winkelen voorOpeningstijden

Maandag    13.00 – 17.00 uur

Dinsdag      10.00 – 17.00 uur

Woensdag  10.00 – 17.00 uur

Donderdag 10.00 – 17.00 uur

Vrijdag        10.00 – 17.00 uur

Zaterdag    10.00 – 17.00 uur

Zondag      Gesloten

Depot 258 - Voorschoten